Thomas Falck

(født 1966) er styremedlem siden 2019, og også medlem av godtgjørelsesutvalget. Han er nå CFO i Cognite, arbeider som profesjonelt styremedle og som investor og støttespiller i ulike teknologibaserte vekstselskaper. Han har blant annet vært administrerende direktør i Q Free ASA og Visma Marine ASA og group partner i Verdane Capital (Four Seasons Venture). Han har i tillegg lang erfaring fra marinen, og omfattende styreerfaring. Falck har en MBA fra Darden ved universitetet i Virginia, USA, og sjefskurs fra Forsvarets høgskole.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart