Styret

Styret består av seks medlemmer, hvorav fem er representanter fra eierbankene eller representanter fra norsk industri valgt av aksjonærene. En representant velges også av og blant de ansatte. Det er også valgt en observatør til styret av og blant de ansatte.

Sigurd Carlsen

Sigurd Carlsen

(født 1959) har vært styreleder siden 2014. Han ble valgt inn i styret i 2012, og er også leder av godtgjørelsesutvalget. Han er country chief risk officer i Nordea Bank Abp, i Norge, og har hatt ulike ledende stillinger i Nordea siden han ble ansatt i 1986. Carlsen er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en master of international management fra Thunderbird School of Global Management (tidligere American Graduate School of International Management) i Arizona, USA.


Toril Eidesvik

Toril Eidesvik

(født 1968) er nestleder i styret siden 2019 og ble styremedlem i 2017. Hun er advokat og har bred erfaring fra internasjonal shipping og finans blant annet gjennom stillingene som CEO i Nekkar ASA, TTS Group ASA, EMS Seven Seas ASA og Green Reefers ASA. Eidesvik har også arbeidet i Caiano-gruppen og vært advokat i Sparebanken NOR og i advokatfirmaet Simonsen Musæus. Hun har også bred styreerfaring, og har blant annet sittet i Eksportfinans’ representantskap fra 2006-2013. Eidesvik er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo.


Bjørn Berg

Bjørn Berg

(født 1957) er styremedlem siden 2014. Han er senior vice president i DNB Bank ASA og hadde tidligere blant annet forvaltningsansvaret for bankens eierposisjon i Eksportfinans. Han har hatt ulike ledende stillinger innen finans siden 1986, og har tidligere arbeidserfaring som revisor. Bjørn Berg har en MBA fra University of Wisconsin og en CPA fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.


Thomas Falck

Thomas Falck

(født 1966) er styremedlem siden 2019, og også medlem av godtgjørelsesutvalget. Han er nå CFO i Cognite, arbeider som profesjonelt styremedle og som investor og støttespiller i ulike teknologibaserte vekstselskaper. Han har blant annet vært administrerende direktør i Q Free ASA og Visma Marine ASA og group partner i Verdane Capital (Four Seasons Venture). Han har i tillegg lang erfaring fra marinen, og omfattende styreerfaring. Falck har en MBA fra Darden ved universitetet i Virginia, USA, og sjefskurs fra Forsvarets høgskole.


Line Hødal Torgersen

Line Hødal Torgersen

(født 1990) er styremedlem siden 2020. Hun er COO, Nordics & International Units i Danske Bank Large Corporates & Institutions siden 2021, og har tidligere hatt ulike stillinger innen COO-området i Danske Bank siden 2014. Line Hødal Torgersen har en bachelorgrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole i Bergen og har i tillegg studert ved Cass Business School i London.


Ole Anders Næss

Ole Anders Næss

(født 1979) er styremedlem siden 2019 og medlem av godtgjørelsesutvalget. Han er valgt av og blant de ansatte i Eksportfinans og er også tillitsvalgt. Siden han ble ansatt i 2007, har han arbeidet i Back Office, Risk Management og Funding, mens han nå er head of treasury. Han har en bachelor-grad i business administration og en master-grad i Financial Economics fra BI Norwegian Business School.


Siri Brustad

Siri Brustad

(født 1972) er observatør i styret siden 2019. Hun er senior controller accounting og har jobbet i selskapet siden 2004. Hun har en bachelor-grad i business administration og en executive master of management-grad fra Handelshøyskolen BI.


Rune Helgeland

(født 1968) er vara for ansattevalgt representant i styret, Ole Anders Næss. Han var systemansvarlig i Eksportfinans fra 2001 til han i 2015 ble sjef for IT. Helgeland har en bachelor i samfunnsøkonomi og en MBA i finans fra Drexel University i Pennsylvania, USA, i tillegg til en master of management fra Handelshøyskolen BI i Oslo.


Marius Andreassen

(født 1977) er vara for observatør i styret, Siri Brustad, siden 2021. Han er senior operations officer og har jobbet i selskapet siden 2007. Han har en master-grad i international business fra Copenhagen Business School.


 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart