Styret

Styret består av seks medlemmer, hvorav fem er representanter fra eierbankene eller representanter fra norsk industri valgt av aksjonærene. En representant velges også av og blant de ansatte. Det er også valgt en observatør til styret av og blant de ansatte.

Sigurd Carlsen

Sigurd Carlsen

(født 1959) er styreleder siden 2014 og medlem av styret siden 2012, og leder av godtgjørelsesutvalget. Han er chief risk officer i Nordea Bank Abp, Norwegian Branch, og har hatt ulike ledende stillinger i Nordea siden han ble ansatt i 1986. Carlsen er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en Master of International Management fra Thunderbird School of Global Management (tidligere American Graduate School of International Management) i Arizona, USA.


Toril Eidesvik

Toril Eidesvik

(født 1968) ble styremedlem i 2017 og nestleder i 2019. Hun er CEO i TTS Group ASA, og har omfattende erfaring fra internasjonal shipping og finans blant annet gjennom stillingene som CEO i EMS Seven Seas ASA og Green Reefers ASA. Eidesvik har også arbeidet i Caiano-gruppen og vært advokat i konsernjuridisk avdeling i Sparebanken NOR og i advokatfirmaet Simonsen Musæus. Hun har også bred styreerfaring, og har blant annet sittet i Eksportfinans’ representantskap fra 2006-2013. Eidesvik er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo.


Bjørn Berg

Bjørn Berg

(født 1957) er styremedlem siden 2014 og leder av revisjonsutvalget og risikoutvalget. Han kommer fra DNB Bank ASA hvor han er Senior Vice President og blant annet har hatt forvaltningsansvaret for bankens eierposisjon i Eksportfinans. Han har hatt ulike ledende stillinger innen finans siden 1986, og har tidligere arbeidserfaring som revisor. Bjørn Berg har en MBA fra University of Wisconsin og en CPA fra norske School of Economics and Business Administration ( NHH ) i Bergen.


Thomas Falck

Thomas Falck

(født 1966) er styremedlem siden mars 2019, og medlem av godtgjørelsesutvalget. Han arbeider som profesjonelt styremedlem, og som investor og støttespiller i ulike teknologibaserte vekstselskaper. Han har blant annet vært administrerende direktør i Q Free ASA og Visma Marine ASA og partner i Verdane Capital (Four Seasons Venture). Han har i tillegg lang erfaring fra marinen, og omfattende styreerfaring. Falck har en MBA fra Darden ved universitetet i Virginia, USA, og sjefskurs fra Forsvarets høgskole.


Marianne Bergmann Røren

Marianne Bergmann Røren

(født 1968) er styremedlem siden oktober 2017. Hun er COO innen Corporate & Institutions i Danske Bank, med ansvar for internasjonale enheter, forretningsutvikling, middle office og risiko. Hun har hatt flere ledende stillinger i banken siden hun ble ansatt i 2007. Før det jobbet hun i advokatbyråene Thommessen, Wiersholm og Arthur Andersen samt som rådgiver i Finanstilsynet. Røren er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo.


Ole Anders Næss

Ole Anders Næss

(født 1979) er styremedlem fra mars 2019 og medlem av godtgjørelsesutvalget. Han er valgt av og blant de ansatte i Eksportfinans og er også tillitsvalgt. Han ble ansatt i 2007, og har siden arbeidet i Back Office, Risk Management, Funding og jobber nå som Head of Treasury. Han har en bachelor-grad i Business Administration og en master-grad i Financial Economics fra BI Norwegian Business School.


Siri Brustad

Siri Brustad

(født 1972) er ansattevalgt observatør i styret. Hun er senior controller accounting og har jobbet i selskapet siden 2004. Hun har en bachelor-grad i Business Administration og en Master of Management fra Handelshøyskolen BI.


Marius Andreassen

(født 1977) er vara for ansatterepresentanten i styret, Ole Anders Næss. Marius Andreassen ble ansatt i Eksportfinans i 2007 og er senior operations officer. Han har en Master of Science i Economics and Business Administration og en Cand.Merc i International Business Program fra Handelshøyskolen i København.


 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart