Bærekraft

Eksportfinans sitt arbeid med bærekraft (ESG) er under kontinuerlig utvikling, og består av følgende underområder:

   • Environmental Responsibility, med fokus på energiforbruk, avfallshåndtering og konsekvenser av klimaendringer for selskapet og i forretningsvirksomheten
   • Social Responsibility, med fokus på arbeidsforhold, menneskerettigheter, diversitet og inkludering, samt produktansvar
   • Governance, med fokus på compliance, forretningsetikk, kontroller og retningslinjer.

Selskapets retningslinjer for bærekraft er basert på norske myndigheters forståelse av temaet. Bærekraft er det ansvaret norske selskaper forventes å påta seg for folk, samfunn og miljø, og som berøres av selskapets virksomhet, ut over det som kreves av lover og forskrifter.

Gjennom aktivt arbeid med å følge opp styrets retningslinjer viser selskapet at det tar bærekraft på alvor i alle ledd i organisasjonen. Innenfor bærekraftsområdet gir disse retningslinjene føringer for selskapets og medarbeidernes ansvar for

   • Miljøet – å unngå skadelig miljøpåvirkning og sørge for bærekraftig utvikling
   • Mennesker – det å vise respekt for menneskerettigheter
   • Arbeidsliv – det å sikre gode og anstendige arbeidsforhold
   • Forretningsmessig integritet – å motvirke korrupsjon, hvitvasking og terrorfinansiering og å håndtere gråsoner på en god måte
   • Omgivelser – å bidra positivt lokalt og globalt
   • Eierstyring og selskapsledelse (corporate governance)
   • Likestilling og anti-diskriminering

Eksportfinans etterlever pålagte krav, og har som mål å tilpasse bærekraftsarbeidet til selskapets størrelse og nåværende posisjon.

Som del av arbeidet med bærekraft er Eksportfinans sertifisert som Miljøfyrtårn, og ble senest resertifisert etter en full gjennomgang i 2021. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifiseringen innebærer at Eksportfinans fortsetter arbeidet med å forbedre sine prestasjoner innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og reiser. 

Selskapet har implementert rapportering i henhold til Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) for utlånsporteføljen og for selskapets portefølje av likviditetsreserver. En gjennomgang konkluderer med at det er lav klimarisiko i disse porteføljene.

Se også TCFD-rapportering til høyre.

 

 Miljølfyrtårnslogo

 

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart