Eierstyring og selskapsledelse

I samsvar med styrets målsetning følger Eksportfinans Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES), sist oppdatert 14. oktober 2021, i den grad det er mulig.

Rapporten om eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) finnes under Om oss/Bærekraft, i dokumentet Retningslinjer for bærekraft - se side 20.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart