Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter forholder seg til dette. Eksportfinans er omfattet av loven, som gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge.

Eksportfinans er opptatt av å respektere menneskerettigheter slik de fremgår av internasjonale konvensjoner og norsk lov. Etter åpenhetsloven §4 gjennomfører Eksportfinans aktsomhetsvurderinger for å avdekke mulige brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som selskapet enten har forårsaket eller kan ha bidratt til. Dette kan være direkte knyttet til forretningsvirksomheten, eller gjennom leverandørkjeder eller forretningsforbindelser.

For informasjon om hvordan ansvarlighet er forankret i virksomheten henvises det til selskapets retningslinjer for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, se vedlegg 5.7 i retningslinjer for bærekraft til høyre.

Eksportfinans skal etter åpenhetsloven §5 offentliggjøre en redegjørelse som gir innsikt i gjennomførte aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen til høyre inneholder mer informasjon om selskapets arbeid med åpenhetsloven.

Etter åpenhetsloven §6 har enhver ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan Eksportfinans håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Eventuelle spørsmål kan rettes til selskapet, eksportfinans@eksportfinans.no.

Ved ethvert kritikkverdig forhold, kan ansatte og eksterne interessenter varsle i henhold til instrukser gitt selskapets retningslinjer for bærekraft kapitel 5.2 (se Bærekraft).

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart