Styret

Styret består av seks medlemmer, hvorav fem er representanter fra eierbankene eller representanter fra norsk industri valgt av aksjonærene. En representant velges av og blant de ansatte. I tillegg velges en observatør til styret og to vararepresentanter av og blant de ansatte.

Bjørn Berg

Bjørn Berg

(født 1957) er styreleder siden 2023. Han ble valgt inn i styret i 2014. Berg er senior vice president i DNB Bank ASA og hadde tidligere blant annet forvaltningsansvaret for bankens eierposisjon i Eksportfinans. Han har omfattende styreerfaring, og har hatt ulike ledende stillinger innen finans siden 1986. Bjørn Berg har en MBA fra University of Wisconsin og en CPA fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.


Toril Eidesvik

Toril Eidesvik

(født 1968) er nestleder i styret siden 2019 og ble styremedlem i 2017. Hun er profesjonelt styremedlem og investor, og har bred erfaring fra shipping og finans blant annet gjennom stillingene som CEO i Nekkar ASA (tidligere TTS Group ASA), EMS Seven Seas ASA og Green Reefers ASA. Eidesvik har også arbeidet i Caiano AS og vært advokat i Sparebanken NOR og i advokatfirmaet Simonsen Musæus. Hun har bred styreerfaring og er nå styremedlem i blant annet Port of London Authority, Seam AS, Evoy AS og Edda Wind AS. Eidesvik var medlem i Eksportfinans’ representantskap fra 2006 til 2013. Hun er utdannet jurist ved UiO.


Louise Haahjem

Louise Haahjem

(født 1967) er styremedlem siden 2023. Hun er leder av business banking sjømat i Nordea siden 2015, og har før det hatt ledende stillinger i Nordea Markets og Nordea siden 1997. Louise Haahjem har i tillegg arbeidet i flyselskapet Braathens. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.

 


Linda Rimstad

Linda Rimstad

(født 1966) er styremedlem siden 2022. Hun er direktør i Danske Bank, Stor-Oslo, og har hatt ulike lederstillinger i Danske Bank siden 2004. Hun har tidligere erfaring blant annet som banksjef i DNB ASA, Vice President hos NorControl AS og CFO hos MTU Mobil & Teleustyr AS. Rimstad har utdanning på Bachelorgrad nivå fra Handelshøyskolen BI og universitetet i Trondheim, påbygget med fem lederprogram fra Executive Master of Management BI, Senior Executive Program fra London Business School samt NLP Master Practitioner.  


Tore Olaf Rimmereid

Tore Olaf Rimmereid

(født 1962) er styremedlem siden 2023. Han er prosjektdirektør i Hafslund siden 2020, og har tidligere vært visekonsernsjef i Hafslund E-CO og administrerende direktør i E-CO Energi. Han har også erfaring som CFO i NRK, i tillegg til ledende stillinger i Sparebank1 gruppen og Kreditkassen (nå Nordea). Rimmereid har flere styreverv, blant annet i Stiftelsen Asplan, Industrifinans Direkteinvesteringer, Kruse Smith, Space Norway og Transparency International. Han har også vært medlem og nestleder i styret i DNB. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.


Marius Andreassen

Marius Andreassen

(født 1977) er styremedlem siden 2023. Han er valgt av og blant de ansatte i Eksportfinans, og er også tillitsvalgt. Andreassen er senior operations officer og har jobbet i selskapet siden 2007. Han har en master-grad i international business fra Copenhagen Business School.

 


Siri Brustad

Siri Brustad

(født 1972) er observatør i styret siden 2019. Hun er senior controller accounting og har jobbet i selskapet siden 2004. Hun har en bachelor-grad i business administration og en executive master of management-grad fra Handelshøyskolen BI.

 


 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart