Miljø

Eksportfinans' styre har godkjent en egen miljøplakat, som gir retningslinjer for praktisk anvendelse av miljøhensyn i selskapets forretningsaktiviteter:

 • Eksportfinans har som mål at organisasjonen i sin virksomhet tar hensyn til de miljømessige konsekvensene av sin forretningsaktiviteter. Eksportfinans skal motivere sine ansatte til å tenke miljø i sitt daglige arbeid og vektlegger at medarbeiderne skal ha den nødvendige innsikten og kompetansen til å ivareta miljøhensyn i sitt arbeid. 
 • Eksportfinans anser miljøhensyn som en integrert del av sin prosjektvurdering. 
 • Eksportfinans skal medvirke til at norsk eksport er tilrettelagt for å bidra til en miljømessig bærekraftig utvikling i de landene hvor norske eksportører arbeider.
 • Eksportfinans skal bistå norske og utenlandske myndigheters arbeid med miljøvernspørsmål.
 • Eksportfinans skal samarbeide med norske og utenlandske finansinstitusjoner om en likeartet praksis vedrørende miljøspørsmål ved finansiering av prosjekter i utlandet. 
 • Eksportfinans skal praktisere internasjonale miljøstandarder i samsvar med OECDs "Recommendation on Common Approaches on Environment and officially supported Export Credits".

Mountain Wave

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01
  Fax: +47 22 01 22 02

  Org.no: 816 521 432

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart

 • Bli oppdatert