Samfunnsansvar

Eksportfinans skal ha en høy etisk standard i alle selskapets aktiviteter. Dette innebærer at selskapet må følge de etiske retningslinjene i både interne og eksterne sammenhenger, og etterleve de ulike retningslinjene for samfunnsansvarlig praksis nedfelt i selskapets policy for samfunnsansvar.

Like før årsskiftet 2018/2019 ble Eksportfinans sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifiseringen innebærer at Eksportfinans fortsetter arbeidet med å forbedre sine prestasjoner innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.    

 Miljølfyrtårnslogo

 

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart